CITYLAB

Het CITYLAB CAR project betrekt
studenten binnen duurzame Caribische steden bij het toepassen van problem based learning (PBL) method. Ook bij het PTC wordt dit in diverse modules van de opleiding infrastructuur toegepast.

Engaging Students in Sustainable Caribbean Cities

2017-2020

Toepassen van problem based learning (PBL) method in diverse modules van de opleiding infrastructuur bij het PTC.

PBL houdt in: New approaches in learning needed for sustainable cities that foster critical thinkinproblem solving, holistic thinking, dus:

  • PBL learns from real life problems and closes the gap between theoretical knowledge and practical knowledge.
  • PBL is focused on the application of knowledge and skills and student‐oriented.
  • PBL strengthens competences in interdisciplinary and transdisciplinary approaches.

 

Aan dit project hebben deelgenomen:

Ter afsluiting van het Citylab Car project is online een student team competition gehouden op 1 oct. 2019, waaraan 1 student team namens PTC heeft deelgenomen.

De namen van de studenten en betrokken docent staan op de poster.

De PTC student team is op de 3de plaatst gekomen voor de catergorie project relevance for Caribbean.

Leave a Reply

Your email address will not be published.