De onderwijsvormen van het PTC

Anno 2021 biedt het PTC, University of Applied Sciences, 3 onderwijsvormen.

De Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) is continu bezig met het aanpassen van haar
bedrijfsprocessen aan gestelde eisen vanuit haar omgeving. Het instituut maakt zich sterk voor vervolgonderwijs voor een ieder die dat wil. Mede door de Covid-19 pandemie en de daarbij horende richtlijnen heeft het instituut de manier waarop zij het onderwijs aanbiedt, moeten aanpassen. Vast staat dat vooral de maatregel voor ‘fysieke afstand’ (minimaal 1,5 meter) tot gevolg heeft dat het huidige aantal studenten dat per klaslokaal werd gehandhaafd, teruggebracht moest worden. Daarnaast is in de huidige economische situatie betaalbaar onderwijs voor sommigen een uitdaging. Het instituut biedt daarom meerdere onderwijsvormen
aan. Voor u die kiest voor een bachelor studie bij het PTC is er dus een keuze in onderwijsvorm mogelijk.
* Het Fysiek onderwijs, waarbij het onderwijsaanbod van fysiek, aangevuld met virtueel onderwijs, blijft bestaan. Bij deze onderwijsvorm zal het gebruik van het vastgesteld rooster
onveranderd blijven.
* Een andere onderwijsvorm waarvoor u voor kunt kiezen is Afstandsonderwijs, waarbij u in uw eigen tijd en eigen tempo kunt studeren. Bij Afstandsonderwijs is vooral zelfstudie en zelfdiscipline beslissend om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Bij deze onderwijsvorm zullen twee vaste contactmomenten tussen studenten en docent live via het internet a.d.h.v. applicaties zoals Zoom, Teams, Google classroom (virtueel onderwijs) worden georganiseerd. Practica en projecten zullen fysiek op PTC locaties verzorgd worden op vaste momenten, waarbij er sprake zal zijn van verplichte aanwezigheid.
* M.i.v. het collegejaar 2021-2022 biedt het PTC ook het Modulair onderwijs aan. Bij deze onderwijsvorm schrijft u zich in voor een aantal modules van een van de PTC-programma’s. U
kunt alleen kiezen voor modules die u in dat collegejaar kunt volgen. Het aantal modules bepaalt u aan de hand van uw budget. De studiebelasting (aantal uren) zal ook minder zijn in vergelijking met een volledig programma. Na succesvolle afronding van de modules ontvangt u een certificaat. U kunt kiezen uit: Fysiek onderwijs, Afstandsonderwijs, Fysiek modulair onderwijs of Afstands modulair onderwijs.

Voor meer info, neem contact op per mail: info@ptc.edu.sr