Studeren bij PTC

Kies een programma

Vastgoed en Makelaardij

Algemeen

Het programma Vastgoed & Makelaardij is erop gericht vastgoed deskundigen voort te brengen die, op basis van hun kennis en vaardigheden, in staat zullen zijn om op integere wijze hun diensten te verlenen in alle processen welke gericht zijn op het verhandelen van vastgoed. Als vastgoed specialist ben je instaat om zelfstandig een makelaarsbedrijf op te zetten. Tevens zul je in staat zijn om binnen verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, pensioenfondsen en overheidsinstanties diensten aan te bieden. Taxaties van woningen, bedrijven en agrarisch vastgoed behoren dan ook tot eigen werkgebied.

Bij elke module worden er competenties aangeleerd. Zo kunnen sommige modulen zich focussen op theoretische kennis, maar er zijn ook modulen die gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden. Enkele competenties die je aanleert zijn: bestekken analyseren, taxatiestandaarden beheersen en ruimtelijke ordening analyseren.

Studie Kenmerken

In 4 jaren kun je een bachelor diploma hebben.

Studieduur

4 jaren

Diploma

Bachelor

Taal

Nederlands

Investering

USD 2500 per collegejaar

Contactmomenten

20 uren per week

Geaccrediteerd Programma

Toelatingseisen

Een recent bewijs van goed gedrag en tenminste één van de navolgende documenten:

  • een diploma op het niveau van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
  • een diploma op het niveau van Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
  • een diploma op het niveau van Middelbaar Beroeps Onderwijs niveau 4 (MBO)
  • elk daaraan gelijk gesteld diploma.

Erkenning aan reeds verworven competenties?

Ben je 25 jaar of ouder en heb je je middelbare opleiding niet kunnen afronden? Dan is dit je kans om verder te studeren bij het PTC. Geef je op middels de PLAR toets.

Beroepsmogelijkheden

  • Ondernemer,
  • werken als vastgoed makelaar en/of vastgoed taxateur van woningen, bedrijven en agrarisch vastgoed,
  • medewerker bij het ontwikkelen van (overheids) projecten,
  • assisteren in het beheren van vastgoed bij banken, de overheid, verzekerings- en pensioenmaatschappijen

Opbouw Studie

Het programma is opgebouwd uit vier (4) collegejaren. In elk collegejaar zijn er modules die zich focussen op theoretische kennis, maar er zijn ook modulen die gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden. Er wordt ook aandacht besteed aan de soft skills van de student, middels Professional Development modules, zoals Personal Effectiveness, Cultural Awareness, Business Etiquette en meer.

Het programma wordt afgerond middels het schrijven en presenteren van een afstudeeronderzoek. Na het afronden van de studie ontvang je de titel van Bachelor of Applied Technology in Vastgoed en Makelaardij.

Na afronding van dit programma kom je in aanmerking om beëdigd te worden door de rechter. Er zal
conform de wet advies een milieu- en antecedenten onderzoek worden gepleegd. Op positief advies van
het antecedenten onderzoek zal je worden beëdigd.

Inschrijven voor dit programma

Gerelateerde Programma's

Maak contact met de Program Manager

Vishaal Lachan 

Program Manager

Vastgoed & Makelaardij

Gerelateerde trainingen & cursussen

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training: