Nieuwe Inschrijvingen

Early Bird HERinschrijvingsperiode: t/m 31 oktober 2023
koers van USD 1= SRD 18,50 (Bachelorprogramma's)

Reguliere HERinschrijvingsperiode: 01 november t/m 08 december 2023
Koers van USD 1 = SRD 20,00 (Bachelorprogramma's)

MBA in Innovation & Technology inschrijvingsperiode tot en met 08 december 2023
koers van EURO 1 = SRD 22,00

Reguliere inschrijvingsperiode (nieuwe studenten) is verlengd tot en met 06 oktober 2023
koers van USD 1 = SRD 20,00

Na-inschrijvingsperiode nieuwe studenten: 7 oktober t/m 08 december 2023
koers van USD 1 = SRD 30,00


*Het nieuwe collegejaar start in januari 2024 (Bachelor en Master programma's)

Enrollment is now open for the Second Cohort of our Master's Program in Data Science.

Admissions open till the end of June 2024.

Benodigdheden inschrijving (Early bird en regulier):

1. Het online inschrijfformulier volledig ingevuld. Aan het online inschrijfformulier hecht je aan, een duidelijke scan van:

 • De originele cijferlijst
 • Het diploma
 • Van het identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto (naam, programma en geboorte datum eronder vermelden)
 • Een geboorte akte (geen geboorte uittreksel)
 • Het stortingsbewijs van het inschrijfgeld (en collegegeld)
 • Een werkgeversverklaring, indien werkzaam

Indien je nog geen diploma en cijferlijst hebt ontvangen, kun je een schoolverklaring inleveren waarin is aangegeven dat je in de examenklas zit. Binnen 2 weken na de diploma uitreiking dienen de scans van het diploma en de cijferlijst alsnog ingeleverd te worden bij de afdeling Studenten Administratie (studentadministration@ptc.edu.sr).

2. Indien je gebruik gaat maken de interne financieringsmogelijkheden, heb je twee opties:

 • Financiering middels een machtiging tot inhouding op het salaris. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier:  (Machtiging-inhouding-salaris.pdf)
 • Financiering middels een getekende schuldbekentenis. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier: (Schuldbekentenis 2024.pdf)

In geval van interne financiering middels een getekende schuldbekentenis, zijn de volgende documenten van de borg(persoon) ook vereist:

 • Een werkgeversverklaring
 • Een laatste loonslip of een ander bewijsstuk van inkomen, zoals KKF uittreksel, vergunning, SAS bewijs, etc.
 • ID bewijs.

Voor vragen of onduidelijkheden, kun je mailen met studentadministration@ptc.edu.sr of info@ptc.edu.sr

ONDERWIJSVORMEN

Klik op de formulieren om u in te schrijven

FYSIEK ONDERWIJS

Het Fysiek onderwijs, waarbij het onderwijsaanbod van fysiek, aangevuld wordt met virtueel onderwijs. Bij deze onderwijsvorm zal het gebruik van het vastgesteld rooster onveranderd blijven.

 • Hoorcolleges, waarin de studenten in grote groepen informatie tot zich nemen.
 • Werkcolleges, waarin student onder begeleiding aan opdrachten werkt, meestal in groepsverband.
 • Lesmateriaal wordt in afgemeten delen door de docent aan de student gegeven. 
 • Openstaan om te leren van docent en medestudenten.
 • Spontane en geplande interactie met studenten en docenten.

AFSTANDSONDERWIJS

LET WEL Afstandsonderwijs is alleen mogelijk bij HERINSCHRIJVING. (GEEN NIEUWE INSCHRIJVING)

Een andere onderwijsvorm waarvoor u kunt kiezen is Afstandsonderwijs, waarbij u in uw eigen tijd en eigen tempo kunt studeren. 

 • Zelfstudie; onderwijs zonder hulp van de docent. Doelen en leerlijnen zijn van tevoren uitgezet.  
 • Online terugkomdagen; twee van tevoren vastgestelde momenten per module per periode, waarbij u toelichting kunt vragen aan de docent op onderdelen van de module.
 • Student ontvangt in één  keer, vóór aanvang van de module, het lesmateriaal.
 • Twee online tentamenmomenten per module op vaste tentamen momenten. Deze zijn identiek aan de reguliere tentamens.

MODULAIR ONDERWIJS

Bij deze onderwijsvorm schrijft de student zich in voor een aantal modules van afstands- of fysiek onderwijs van een van de PTC-programma’s. De student bepaalt zelf het aantal modules. Na succesvolle afronding van een module, ontvangt de student een certificaat.
Betaling & onderwijs per module.

Benodigdheden NIEUWE inschrijving Master Programma'S:

1. Het online inschrijfformulier volledig ingevuld. Aan het online inschrijfformulier hecht je aan, een duidelijke scan van:

 • Het gewaarmerkt diploma (universitair, HBO of daaraan gelijkgesteld)
 • De gewaarmerkte cijferlijst (universitair, HBO of daaraan gelijkgesteld)
 • Het identiteitsbewijs
 • Het paspoort
 • Een recente pasfoto (naam, programma en geboorte datum eronder vermelden)
 • Een geboorte akte (geen geboorte uittreksel)
 • Het stortingsbewijs van het collegegeld
 • Een werkgeversverklaring indien werkzaam
 • De motivatiebrief

2. Indien je gebruik gaat maken van de interne financieringsmogelijkheden, heb je twee opties:

 • Financiering middels een machtiging tot inhouding op het salaris. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier:  (Machtiging-inhouding-salaris.pdf)
 • Financiering middels een getekende schuldbekentenis. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier: (Schuldbekentenis 2024.pdf)

In geval van interne financiering middels een getekende schuldbekentenis, zijn de volgende documenten van de borg(persoon) ook vereist:

 • Een werkgeversverklaring
 • Een laatste loonslip of een ander bewijsstuk van inkomen, zoals KKF uittreksel, vergunning, SAS bewijs, etc.
 • ID bewijs.

Ook deze documenten kun je hechten aan het online inschrijfformulier.

Voor vragen of onduidelijkheden, kun je mailen met studentadministration@ptc.edu.sr of info@ptc.edu.sr

Klik hieronder om u in te schrijven voor de master studies!