Nieuwe Inschrijvingen

Ga direct naar:

Deel dit:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp

Benodigdheden NIEUWE inschrijving Bachelor Programma's:

1.het online inschrijfformulier volledig ingevuld. Aan het online inschrijfformulier hecht je aan, een duidelijke scan van:

 • de originele cijferlijst
 • het diploma
 • van het identiteitsbewijs
 • een recente pasfoto (naam, programma en geboorte datum eronder vermelden)
 • een geboorte akte (geen geboorte uittreksel)
 • het stortingsbewijs van het inschrijfgeld (en collegegeld)
 • een werkgeversverklaring, indien werkzaam

Indien je nog geen diploma en cijferlijst hebt ontvangen, kun je een schoolverklaring inleveren waarin is aangegeven dat je in de examenklas zit. Binnen 2 weken na de diploma uitreiking dienen de scans van het diploma en de cijferlijst alsnog ingeleverd te worden bij de afdeling Studenten Administratie.

2.Indien je gebruik gaat maken de interne financieringsmogelijkheden, heb je twee opties:

 • Financiering middels een machtiging tot inhouding op het salaris. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier:  (Machtiging-inhouding-salaris.pdf)
 • Financiering middels een getekende schuldbekentenis. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier: (Schuldbekentenis 2022.pdf)

In geval van interne financiering middels een getekende schuldbekentenis, zijn de volgende documenten van de borg(persoon) ook vereist:

 • een werkgeversverklaring
 • een laatste loonslip of een ander bewijsstuk van inkomen, zoals KKF uittreksel, vergunning, SAS bewijs, etc.
 • ID bewijs.

Let wel: aan het online inschrijfformulier, kun je slechts 2 (twee) documenten aanhechten. Wanneer je klikt op”submit” gaat er een tweede formulier open, waaraan je de resterende vereiste documenten kunt aanhechten.

Voor vragen of onduidelijkheden, kun je mailen met studentservices@ptc.edu.sr of info@ptc.edu.sr

Benodigdheden NIEUWE inschrijving Master Programma's:

1.het online inschrijfformulier volledig ingevuld. Aan het online inschrijfformulier hecht je aan, een duidelijke scan van:

 • het gewaarmerkt diploma (universitair, HBO of daaraan gelijkgesteld)
 • de gewaarmerkte cijferlijst ( universitait, HBO of daaraan gelijkgesteld)
 • het identiteitsbewijs
 • het paspoort
 • een recente pasfoto (naam, programma en geboorte datum eronder vermelden)
 • een geboorte akte (geen geboorte uittreksel)
 • het stortingsbewijs van het collegegeld
 • een werkgeversverklaring indien werkzaam
 • de motivatiebrief

2.Indien je gebruik gaat maken de interne financieringsmogelijkheden, heb je twee opties:

 • Financiering middels een machtiging tot inhouding op het salaris. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier:  (Machtiging-inhouding-salaris.pdf)
 • Financiering middels een getekende schuldbekentenis. Download dit document; vul het in; en hecht het aan het online inschrijfformulier: (Schuldbekentenis 2022.pdf)

In geval van interne financiering middels een getekende schuldbekentenis, zijn de volgende documenten van de borg(persoon) ook vereist:

 • een werkgeversverklaring
 • een laatste loonslip of een ander bewijsstuk van inkomen, zoals KKF uittreksel, vergunning, SAS bewijs, etc.
 • ID bewijs.

Ook deze documenten kun je hechten aan het online inschrijfformulier.

Voor vragen of onduidelijkheden, mail met info@ptc.edu.sr