Studeren bij PTC

Kies een programma

Hoger Laboratorium Onderwijs

Algemeen

Bij het programma Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) staat onderzoek naar chemisch en menselijk materiaal centraal. Afgestudeerden zijn in staat zelfstandig op HBO- niveau te functioneren en zullen als breed inzetbare medewerkers een waardevolle bijdrage leveren in het chemisch of medisch beroepenveld. Laboratoriumonderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe methodieken, producten en productiemethoden, die economisch haalbaar en milieuvriendelijk zijn. Ook speelt laboratoriumonderzoek een grote rol bij medische ontwikkelingen. HLO is een avondopleiding en biedt de mogelijkheid om je carrièreperspectief te verruimen of te veranderen. Studeren in de avond heeft als voordeel dat je werken en studeren kunt combineren. Bovendien is de opleiding afgestemd op de praktijk, waardoor je de leerstof direct kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden. Ook is het programma NOVA geaccrediteerd.

In het 1e jaar wordt er een stevige basis gelegd ; je onderzoekt DNA en eiwitten en maakt kennis met medische en chemische diagnostiek. Vanaf het tweede jaar kun je kiezen tussen 1 (één) van de 2 (twee) specialisaties:

 • Medisch Laboratorium Onderzoek: hierbij staan medisch/biologische analyses over uiteenlopende onderwerpen betrekking hebben de op de gezondheid van de mens centraal. Jaar 2 t/m jaar 4 leer je meer je meer over planten en micro-organismen en over het bewerken van DNA. Verder leer je alles over bloed en urine onderzoek.

 

 • Chemisch Laboratorium Onderzoek: Hierbij staan chemische analyses centraal. Deze hebben o.a. te maken met productieprocessen in de chemische industrie, maar kunnen ook betrekking hebben op analyses van organische stoffen. Het PTC heeft haar eigen Medisch- & Chemisch Laboratorium.

Studie Kenmerken

In 5 jaren kun je een bachelor diploma hebben.

Studieduur

5 jaren

Diploma

Bachelor

Taal

Nederlands & Engels

Investering

USD 1500 per collegejaar

Contactmomenten

20 uren per week

NOVA Geaccrediteerd

Toelatingseisen

Om tot het programma Hoger Laboratorium Onderwijs toegelaten te worden, dien je te beschikken over tenminste één van de volgende documenten:

 • Een diploma op het niveau van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Een diploma op het niveau van Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
 • Een diploma op het niveau van Middelbaar Beroeps Onderwijs(MBO, NATIN & AMTO)
 • Elk daaraan gelijk gesteld diploma
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde en
 • Biologie

Voldoe je niet aan de gestelde eisen?

Heb je het vereist vak niet in je vakkenpakket? Geef je dan op voor de instaptoets. Deze wordt jaarlijks, omstreeks juni, gehouden.

Ben je 25 jaar of ouder en heb je je middelbare opleiding niet kunnen afronden? Dan is dit je kans om verder te studeren bij het PTC. Geef je op middels de PLAR toets.

Beroepsmogelijkheden

 • Beheerder en Operationeel Manager
 • (Junior) Projectleider
 • Kwaliteitsmanager
 • Klinisch/chemisch Laboratoriumingenieur
 • Adviseur bij technische projecten

Doorstroommogelijkheden

Na het afronden van je HLO studie, kun je verder op het PTC met de Master of Business Administration in Innovation & Technology op het PTC

Je zou ook naar het buitenland kunnen om een Master opleiding te volgen betrekking hebbende op: Biomedical Sciences, Chemistry, Drug Discovery ans Safety, Ecology en meer.

Opbouw Studie

Het eerste jaar is de basisjaar. In dit jaar leer je de basis behandelingen op een laboratorium veilig uit te voeren. Daarnaast wordt de belangrijkste chemische and medische kennis uitgelegd en verdiept. Na het afronden van het eerste jaar, ontvang je een propeduese certificaat. In het tweede jaar kies je een specialisatie. Jaar twee en jaar drie krijg je algemene vakken die betrekking hebben op de gekozen specialisatie. Bij de medische specialisatie krijg je allerlei biologische vakken over bijvoorbeeld bacterien, weefsels, DNA en bloed. Ook zal je zelf experimenten opzetten.

In het tweede en derde jaar van de chemische specialisatie leer je meer over organische chemie, spectrometrie en projecten zoals algemene veiligheid en waterproject. Ook hier zul je zelf experimenten opzetten.

Het vierde en vijfde jaar worden de specialisatie fase genoemd. In het 3e en 5e jaar zul je stage lopen. Tenslotte wordt ook dit programma wordt afgesloten middels een afstudeeronderzoek. Met het afronden van de studie, ontvang je de titel van bachelor of Applied Technology (B.Tech) in Hoger Laboratorium Onderwijs.

Raak geïnspireerd: Video Hoger Laboratorium Onderwijs

Inschrijven voor dit programma

Gerelateerde Programma's

Maak contact met de Program Manager

Abigail Babb

Program Manager 

Hoger Laboratorium Onderwijs

Gerelateerde trainingen & cursussen

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training: