Studeren bij PTC

Kies een programma

Infrastructuur

Algemeen

Infrastructuur betreft alle voor de mens noodzakelijke onroerende voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, bruggen en havens. In Suriname zijn de aanleg en uitbreiding van infrastructuur in constante ontwikkeling. Verkavelingen en nieuwbouw woningen zijn haast dagelijkse activiteiten voor vele mensen. Opzet en vernieuwing van constructies, identificatie en het innovatief oplossen van infrastructurele problemen horen erbij. Infrastructuur brengt het heden en de toekomst van onze gehele samenleving samen. Tijdens de studie maakt u kennis met alle noodzakelijke vaardigheden van een bouwkundig- en civieltechnisch bachelor. In het tweede jaar moet je een specialisatie kiezen. Er zijn 2 specialisaties bij dit programma:

 • Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.
 • Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alle wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.

Bouwkunde en Civiele Techniek zijn de vakgebieden die een grote rol zullen spelen in de toekomst als wij denken aan de issues die nu veel aandacht hebben z.a. naar Climate Change, Sustainable Cities, Sustainable building materials en innovaties. Bouwkundigen en Civiel Technici zullen degene zijn die een grote bijdrage zullen leveren in lokale ontwikkelingen z.a. het uitbreiden van onze havens i.v.m. de opkomende olie-industrie, het oplossen van het problematiek rondom de toenemende wateroverlast in de grote en kleine regentijd, de woningnood, de overbelasting van ons wegennet.

Bij elke module worden er competenties aangeleerd. Zo kunnen sommige modulen zich focussen op theoretische kennis, maar er zijn ook modulen die gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden z.a. tekenvaardigheden, het kunnen uitvoeren van grond mechanische proeven en het interpreteren van proefresultaten m.b.v. de data en theoretische kennis, het toepassen van diverse vakkundige software en het interpreteren van de resultaten die daaruit voortvloeien. Verder wordt er ook gewerkt aan soft skills z.a. het kunnen samenwerken in teams, communiceren en plannen.

Studie Kenmerken

In 4 jaren kun je een bachelor diploma hebben.

Studieduur

4 jaren

Diploma

Bachelor

Taal

Nederlands

Investering

USD 1500 per collegejaar

Contactmomenten

20 uren per week

Geaccrediteerd Programma

Toelatingseisen

Om tot het programma Infrastructuur toegelaten te worden, dien je te beschikken over tenminste één van de volgende documenten:

 • Een diploma op het niveau van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Een diploma op het niveau van Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
 • Een diploma op het niveau van Middelbaar Beroeps Onderwijs(MBO, AMTO, NATIN)
 • Elk daaraan gelijk gesteld diploma
 • Wiskunde en
 • Natuurkunde

Voldoe je niet aan de gestelde eisen?

Heb je het vereist vak niet in je vakkenpakket? Geef je dan op voor de instaptoets. Deze wordt jaarlijks, omstreeks juni, gehouden.

Ben je 25 jaar of ouder en heb je je middelbare opleiding niet kunnen afronden? Dan is dit je kans om verder te studeren bij het PTC. Geef je op middels de PLAR toets.

Beroepsmogelijkheden

 • Bouwkundig Tekenaar
 • Constructeur
 • Aannemer
 • Calculator
 • Projectleider
 • Bouwkundig Bemiddelaar
 • Zelfstandig Ondernemer
 • Ontwerper

Doorstroommogelijkheden

Opbouw Studie

Jaar 1: algemene vakken die betrekking hebben op het aanscherpen van de basiskennis en vaardigheden die toegepast zullen worden in project modulen van de hogere leerjaren.

Jaar 2: Bouwkundig en Civiel Technisch georiënteerde vakken. Dit collegejaar maak je de keuze tussen de specialisatie Bouwkunde en Civiele Techniek. In dit collegejaar verdiept de student zich verder in mechanica modulen en practica. Ook zijn er project modulen waar de student de opgedane kennis en vaardigheden zal toepassen praktisch gerichte project opdrachten.

Jaar 3: Aanvullende modulen die praktisch toegepast zullen worden in project opdrachten & stage in leerjaar 3.

Jaar 4: In leerjaar 4 is de focus op het toepassen van alle aangeleerde vaardigheden en opgedane theoretische kennis in het uitvoeren van praktische project opdrachten, stage & het afstudeerverslag schrijven.

In het 3de en 4de leerjaar loop je stage bij een bedrijf actief op het werkgebied Infrastructuur. Tijdens de stage maakt je kennis met de praktische zijde van het vakgebied en moet je opgedane theoretische kennis, vaardigheden en competenties in praktijksituaties toepassen. tussen de theorie en de praktijk.

Met het afronden van de studie, ontvang je de titel van bachelor of Applied Technology (B.Tech) in Infrastructuur. Het afstudeerproject moet een project zijn die een reëel probleem omvat en waarvoor er tot een oplossing wordt gekomen. Het uitwerken van zo een project moet ook maatschappelijk relevant zijn op dat moment.

Inschrijven voor dit programma

Gerelateerde Programma's

Maak contact met de Program Manager

Vishaal Lachan

Program Manager

Infrastructuur

Gerelateerde trainingen & cursussen

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training: