Studeren bij PTC

Kies een programma

Agribusiness Management

Algemeen

Agribusiness Management (ABM) focust zich op het opzetten en managen van innovatieve en duurzame agrarische bedrijven op nationaal als internationaal niveau, conform marktdynamiek en het consumenten gedrag. Tijdens de HBO opleiding leer je alles over de bedrijfsvoering van de Agri-industrie. Je leert je eigen onderneming opzetten en draaien. Producten op een effectieve manier brengen naar de consument, met inachtname van de steeds veranderende interne- en externe omgeving en ook je markt aandeel behouden, worden je eigen. Ook financieel management en marketingtechnieken worden je aangeleerd op deze opleiding.

Het programma van ABM is voor meer dan 80% praktisch opbouwd en sluit zich goed aan op het beroepenveld. De actuele ontwikkeling in het beroepenveld komen tot uiting tijdens de praktijkopdrachten en praktijkcasussen welke gekoppeld zijn aan de verschillende modules en projecten binnen het curriculum. Voor het oplossen van de praktijkvraagstukken worden diverse agribusiness bedrijven benaderd. Hierdoor kunnen studenten betekenisgericht leren en maakt de student kennis met de praktijksituatie/werkveld. Het beroepenveld wordt ook benaderd voor het verzorgen van gastcolleges. Met het geven van gastcolleges worden de studenten geholpen zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt en krijgen zij een breder perspectief om hun kennis toe te passen. Ook zijn de meeste parttime docenten betrokken bij het verzorgen van colleges afkomstig uit het beroepenveld. Mede hierdoor is het leggen van verbanden tussen theorie en praktijk makkelijker.

Studie Kenmerken

In 4 jaren kun je een bachelor diploma hebben.

Studieduur

4 jaren

Diploma

Bachelor

Taal

Nederlands / Engels

Investering

USD 1500 per collegejaar

Contactmomenten

20 uren per week

NOVA Geaccrediteerd

Toelatingseisen

Om tot het programma Agribusiness Management toegelaten te worden, dien je te beschikken over tenminste één van de navolgende documenten:

 • een diploma op het niveau van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO; vrijstellingen mogelijk)
 • een diploma op het niveau van Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
 • een diploma op het niveau van Middelbaar Beroeps Onderwijs niveau 4 (MBO; Landbouw, Bosbouw)
 • een diploma op het niveau van Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) (Richtingen: Marketing, Economie, Statistieken en Toerisme).
 • elk daaraan gelijk gesteld diploma.
 • Economie

voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Heb je het vereist vak niet in je vakkenpakket? Geef je dan op voor de instaptoets. Deze wordt jaarlijks, omstreeks juni, gehouden.

Ben je 25 jaar of ouder en heb je je middelbare opleiding niet kunnen afronden? Dan is dit je kans om verder te studeren bij het PTC. Geef je op middels de PLAR toets.

Beroepsmogelijkheden

Na de opleiding Agribusiness Management kun je o.a. werken als:

 • Zelfstandige agro-ondernemer
 • Manager in een agribusiness bedrijf
 • Medewerker op (agrarische) bedrijven belast met financiële en logistieke zaken
 • Bank medewerker belast met corporate credits (hypotheek, agrarische kredieten etc.)
 • Business consultant op het gebied van innovatieve, winstgevende en duurzame agrarische bedrijven.

Doorstroommogelijkheden

 • Master of Business Administration in Innovation & Technology op het PTC
 • MSc of MBA in Food and Agribusiness Management Internationalized study in both France and Brazil
 • MSc. In Marketing and Agribusiness
  University of the West Indies at ST. Augustine, Trinidad and Tobago.

Opbouw Studie

De belangrijkste thema’s van elk studiejaar zijn:

 • Kennisontwikkeling
 • Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en
 • Ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden.

Naast de theoretische vakken zijn er aan elk studiejaar maximaal twee projecten toegevoegd. De projecten zijn dusdanig opgesteld dat de daarvoor benodigde theoretische basis wordt verkregen door voorafgaande modules.

In jaar 4 zijn keuzevakken opgenomen uit het curriculum van de bestaande PTC programma’s: Agronomy, Animal Production and Health Technology (APHT), Food Technology (FT). Dit is gedaan om de student bekend te maken met de technische aspecten binnen de agrarische sector die leiden van telen/kweken tot voedselverwerking.

Het programma wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek. Na het afronden van het eerste jaar, ontvang je een propedeuse certificaat. Met het afronden van de studie, ontvang je de titel van bachelor of Applied Technology (B.Tech) in Agribusiness Management.

Maak contact met de Program Manager

Chanderdew Tjikoeri

Program Manager 

Agribusiness Management | Food Technology

Gerelateerde trainingen & cursussen

Biedt deelnemers een geavanceerd begrip van de wereldwijde uitdagingen en kansen, evenals de principes en praktijken van modern internationaal agri-business management.

Deel deze training:

Biedt deelnemers een geavanceerd begrip van de wereldwijde uitdagingen en kansen, evenals de principes en praktijken van modern internationaal agri-business management.

Deel deze training:

Biedt deelnemers een geavanceerd begrip van de wereldwijde uitdagingen en kansen, evenals de principes en praktijken van modern internationaal agri-business management.

Deel deze training: