Studeren bij PTC

Kies een programma

Informatie & Communicatie Technologie

Algemeen

De ICT’er richt zich op het raakvlak tussen mens en ICT. Als ICT’er gebruik je de kennis over bedrijfsprocessen en automatisering om processen binnen en tussen organisaties te verbeteren. De ICT’er kan bedrijfsprocessen analyseren, knelpunten identificeren en voorstellen doen tot verbetering opzetten en implementeren. Je bent tevens in staat de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) toe te passen op het gebied van het (eventueel opnieuw) inrichten van bedrijfsprocessen in een organisatie.

Deze opleiding geeft je een brede basis. Deze ICT-opleiding leidt allround ICT’ers met kennis van de belangrijkste vier gebieden. Deze zijn gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, software en infrastructuur. Juist deze brede basis maakt je zo waardevol voor het bedrijfsleven. Je bent in staat de nieuwste IT trends te volgen en flexibel in te spelen op probleemsituaties. Je werkt nauw samen met de gebruikers van informatiesystemen en vervult vaak een brugfunctie tussen de gebruikers, de leiding en de technische ontwerpers van de informatiesystemen.

De opleiding duurt 4 jaren. Na het afronden van de modules/ vakken van het eerste jaar, ontvang je een propedeuse certificaat. In het tweede jaar kun je een specialisatie kiezen: Network Engineering of Data Science.

Network Engineering: is een studie gebaseerd op de professionele technologie, waarbij vaardigheden worden aangeleerd om computernetwerken, die interne spraak-,gegevens- en draadloze netwerk-diensten ondersteunen, te plannen, te implementeren en te overzien.

Data Science: is een studie gebaseerd op het verzamelen, en verwerken van data met behulp van Statestiek, Logica en Programmeren. De resultaten kunnen worden gebruikt om voorspellingen te doen en voor het plannen van de bedrijfsvoering voor verschillende type bedrijven. Vanaf het collegejaar 2022 wordt deze specialisatie ook aangeboden. De specialisatie richt zich niet alleen op de technische kant, maar ook op de juridische, sociale, ethische en zakelijke aspecten van Data Science. Deze multidisciplinaire aanpak maakt de opleiding uniek.

Met de start van het collegejaar 2024 zullen er nog twee specialisaties toegevoegd worden aan dit programma, met name: Robotics en Artificial Intelligence.

Studie Kenmerken

In 4 jaren kun je een bachelor diploma hebben.

Studieduur

4 jaren

Diploma

Bachelor

Taal

Nederlands & Engels

Investering

USD 1500 per collegejaar

Contactmomenten

20 uren per week

NOVA Geaccrediteerd

Toelatingseisen

Een middelbare school diploma van:

 • Een diploma op het niveau van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Een diploma op het niveau van Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
 • Een diploma op het niveau van Middelbaar Beroeps Onderwijs(MBO, AMTO, NATIN)
 • Elk daaraan gelijk gesteld diploma

erkenning aan je reeds verworven competenties?

Ben je 25 jaar of ouder en heb je je middelbare opleiding niet kunnen afronden? Dan is dit je kans om verder te studeren bij het PTC. Geef je op middels de PLAR toets.

Beroepsmogelijkheden

 • Computer support specialist
 • Computer systems engineer
 • Business Intelligence analyst
 • Data analyst
 • Business analyst
 • IT security analyst
 • ICT administrator
 • Network analyst- System Admin

Doorstroommogelijkheden

Opbouw Studie

De studie duurt 4 jaren. Het eerste jaar is de propeduese fase. In het tweede jaar kies je een specialisatie. Vanaf het derde jaar start de student met stage. Enkele modules die in het derde jaar, bij de specialisatie Network Engineering worden verzorgd zijn: Network Security, Ethical Hacking en IT Governance.

De student volgt niet alleen theorie-, maar ook practicum- en gastcolleges. Hiernaast wordt er ook aandacht geschonken aan de soft skills van de student, zoals Leadership, Followership, Teamwork, Cultural Awareness en meer. In het vierde jaar wordt de studie afgerond middels het schrijven en presenteren van een afstudeeronderzoek. Na het afronden van de studie ontvang je de titel van Bachelor of Applied Technology in Information & Communication Technology.

Inschrijven voor dit programma

Maak contact met de Program Manager

Priyanka Kumari

Program Manager 

ICT

Gerelateerde trainingen & cursussen

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training: