Investerings – & betaalmogelijkheden

Tarievenlijst PTC (her)inschrijvingen ingaande 28 juli 2023 voor het collegejaar 2024

Early Bird HERinschrijvingsperiode: tot en met 31 oktober 2023
koers van USD 1= SRD 18,50 

Reguliere HERinschrijvingsperiode: 01 november t/m 08 december 2023
koers van USD 1= SRD 20,00 

Na-inschrijvingsperiode nieuwe studenten: 7 oktober t/m 08 december 2023
koers van USD 1= SRD 30,00

Onderstaande bedragen van de programma’s zijn exclusief inschrijfgeld.
Inschrijfgeld bedraagt USD 150,- per programma per collegejaar.
Dit geldt niet voor modulair onderwijs.

Onderstaande genoemde USD-bedragen mogen in SRD betaald worden tegen een koers van USD 1 = SRD 18,50 tijdens de early bird periode en SRD 20,00 tijdens de reguliere inschrijvingsperiode. De tarieven zijn inclusief digitale literatuur.

Voor late inschrijvingen geldt een koers van USD 1 = SRD 30,00

Voor alleen de module Afstuderen na maart 2024 bedraagt het tarief, naast het inschrijfgeld, SRD 5.250 (vijfduizendtweehonderdvijftig SRD), geldig termijn hierbij is 3 maanden en SRD 10.500 (tienduizendvijfhonderd SRD) bij een geldig termijn van 6 maanden.

Voor alle programma’s en niveau’s geldt dat, conform de algemene voorwaarden van PTC, er geen restitutie plaatsvindt van inschrijf- en collegegelden na aanvang van de colleges.

Finance informatie

Studeren verrijkt, maar daar moet wel geïnvesteerd in worden. Niet alleen in tijd en energie, maar ook financiën. Voor deze investering kun je gebruik maken van de soepele interne financieringsmogelijkheden die het PTC biedt.

Wat kost een studie aan het PTC? Bekijk de tarievenlijst hier.

Externe Financieringsmogelijkheden

Je kunt een studiefinanciering aanvragen bij één van de lokale banken. Hiervoor kun je een offerte aanvraag doen, bij het PTC. Voor een offerte aanvraag kunt u mailen met finance@ptc.edu.sr

Studiefinanciering middels de Fonds Studiefinanciering Suriname – Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.  verloopt middels de afdeling Finance. Vul het online inschrijfformulier in en mail de vereiste documenten naar de afdeling Finance. Voor meer informatie, bezoek de website van de NOB Bank N.V. Klik hier voor het NOB Aanvraagformulier

Interne financiëringsmogelijkheden

Indien je niet in aanmerking kan komen voor financiering bij de diverse financiële instellingen, kun je gebruik maken van de interne financieringsmogelijkheden van het PTC.

Bij het PTC kun je het college geld, tegen 4% rente, in maximaal 11 (elf) achtereenvolgende maandelijkse termijnen aflossen.

Ten eerste dien je eerst het inschrijfgeld te storten (USD 150 of de aangegeven tegenwaarde in SRD). Hierna kun je kiezen uit de volgende 2 (twee) opties:

1. Inhouding op het salaris of

2. tekenen van een schuldbekentenis

Inhouding op het salaris

Het college geld wordt in maximaal 11 (elf) achtereenvolgende maandelijkse termijnen ingehouden op het salaris van je zelf of één der ouders of een gemachtigde. De eerste inhouding gaat de volgende maand gelijk na de aanbetaling in. 

Wat moet je doen?

 1. Download dit document: de machtiging tot inhouding van het salaris. Machtiging-inhouding-salaris.pdf
 2. Vul het in en hecht het aan het online inschrijfformulier.

Tekenen van een schuldbekentenis

Indien je niet kan voldoen aan een machtiging tot inhouding van het salaris dient er een borg te zijn voor de interne financiering.

Wat moet je doen?

 1. Download dit document: PTC Schuldbekentenis Schuldbekentenis 2024.pdf
 2. Vul het in en hecht het aan het online inschrijfformulier.
 3. Van de borg dienen ook de volgende documenten ingeleverd te worden:
  • een werkgeversverklaring
  • een laatste loonslip  of een ander bewijsstuk van inkomen zoals KKF uittreksel, vergunning, SAS bewijs etc.
  • ID bewijs

Ook deze documenten kun je aanhechten aan het online inschrijfformulier.

Reminder: voor elke vorm van interne financiering, is het vooraf betalen van tenminste het inschrijfgeld (USD 150 of de aangegeven tegenwaarde in SRD) vereist.

Bij het storten de volgende gegevens vermelden:

 • volledige naam van de nieuwe student (voornaam + familienaam)
 • het Bachelor / Master programma waarvoor de nieuwe student zich wenst in te schrijven bij het PTC
 • bij herinschrijvingen volledige naam (voornaam + familienaam), studentennummer en het programma.

PTC bankgegevens

De Surinaamsche Bank N.V. 
SRD rekeningnummer:   41.42.454
USD rekeningnummer:   47.49.340
EURO rekeningnummer: 41.42.497

 

De Surinaamse Postspaarbank 
SRD rekeningnummer: 274.250.210

Hakrinbank N.V.
SRD rekeningnummer:   20.622.7392
USD rekeningnummer:   20.825.0243
EURO rekeningnummer: 20.825.02.35

 

Finabank N.V.
SRD rekeningnummer:   1000032626
USD rekeningnummer:   1000033592 
EURO rekeningnummer: 1000034084

Voorwaarden bij nieuwe inschrijving voor de Master programma's:

 • De bovengenoemde interne en externe financieringsvoorwaarden gelden ook voor de Masterprogramma’s. 
 • bij interne financiering kan het collegegeld in maximaal 24 (vierentwintig) achtereenvolgende maandelijkse termijnen worden betaald middels inhouding op het salaris of het tekenen van een schuldbekentenis
 • het eerste termijn dient bij de inschrijving, doch uiterlijk ultimo september 2023 voldaan te worden
 • houdt u zich niet aan de betalingsafspraak, wordt er SRD16,50 boete per dag in rekening gebracht.