Studeren bij PTC

Kies een programma

Master of Business Administration in Innovation & Technology

Algemeen

Foto: MBA studenten tijdens de studie- en oriëntatiereis in Nederland

De Master of Business Administration in Innovation & Technology (MBA in I&T) is een NOVA geaccrediteerde opleiding die 20 maanden duurt en leidt op tot managers die breed inzetbaar zijn in verschillende organisaties of bedrijven, waarbij de nadruk wordt gelegd op ondernemerschap, duurzame technologie en innovatie. Het is een samenwerking met de University of Applied Science, Saxion in Nederland. Deze opleiding is ontwikkeld door het Lectoraat onder leiding van Dr. Paul C.J. Linders, nadat bleek dat er in Suriname een toenemende behoefte is aan een gedegen en erkend technisch Master programma voor afgestudeerde PTC’ers en andere Bachelor studenten.

De Master of Business Administration in Innovation & Technology (MBA in I&T) is een deeltijdopleiding en biedt de mogelijkheid om je carrièreperspectief te verruimen of te veranderen. Studeren in deeltijd heeft als voordeel dat je werken en studeren combineert. Bovendien is de deeltijdopleiding afgestemd op de praktijk, waardoor je de lesstof direct kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden.

Het curriculum bestaat uit 3 semesters. Het 3e semester wordt afgesloten met een oriëntatiereis naar Nederland (10 dagen). Tijdens deze reis worden verschillende organisaties bezocht die zich voornamelijk bezighouden met waste management, innovatie en duurzaamheid. Uiteindelijk wordt de studie afgesloten met het schrijven en presenteren van de Masterproeve.

Studie Kenmerken

In minder dan 2 jaren kunt u een Master diploma op zak hebben.

Studieduur

20 maanden

Diploma

Master

Taal

Nederlands / Engels

Investering

(exclusief literatuur en reiskosten) EURO 7000

Contactmomenten

20 uren per week

NOVA Geaccrediteerd

Toelatingseisen

Om tot de opleiding Master of Business Administration in Innovation & Technology toegelaten te worden, moet u aan bepaalde toelatingseisen voldoen:

 • Een motivatiebrief versturen, waarom te worden toegelaten tot de opleiding.
 • Minimaal een technische Bachelor graad of elk daaraangelijk gesteld diploma bezitten.
 • Beschik je niet over een technische Bachelor graad, maar je hebt wel affiniteit met de techniek, dan kun je je ook aanmelden.

Beroepsmogelijkheden

Vaak is een MBA-diploma niet verplicht voor het uitoefenen van een functie, maar bij veel functies/beroepen wordt het wel erg gewaardeerd als je zo’n diploma in je bezit hebt. Met name wat betreft management-/leidinggevende functies wordt een MBA-diploma op prijs gesteld.

In het algemeen kun je denken aan functies als:

 • Financieel manager
 • Financieel analist
 • Marketing manager
 • Marktonderzoeker
 • Productiemanager
 • Accountant
 • Beleggingsadviseur
 • Controller
 • Algemeen directeur

Kernaspecten & Competenties

 • leert studenten een masterhouding aan te nemen: zelfstandig, verantwoordelijk, besluitvaardig, kritisch, reflectief en bewust van methodologische standaarden;
 • brengt basiskennis aan van de bedrijfskundige disciplines (omgevingsmanagement, strategisch management, commercieel management, organisatie management, personeelsmanagement, financieelmanagement, operations management, project management, innovatie management en verandermanagement), zodat studenten beschikken over multi- disciplinairekennis;
 • leert studenten deze multi -disciplinaire kennis te integreren zodat bedrijfskundige vraagstukken vanuit een divers gezichtspunt geanalyseerd kunnen worden. Hierbij hoort ook aandacht voor bedrijfskundige processen;
 • heeft aandacht voor theorie én toepassing;
 • hierbij behoort het verwerven van de noodzakelijke vaardigheden om theorie te kunnen toepassen;
 • focust op duurzaam innoveren en technologie;
 • biedt activerend onderwijs; is attractief en uitdagend;
 • leert studenten samenwerken, presenteren en argumenteren;
 • biedt gedurende de opleiding in afnemende mate intensieve begeleiding om de zelfstandigheid van de student te vergroten;
 • biedt een internationale context.   

Opbouw Studie

De studie is verdeeld in een semester met managementvakken, technische vakken en de masterproef. Het 1e semester is opgebouwd uit 9 moduleperiodes. Het 2e semester bestaat uit 6 modules. Elke module borduurt voort op de kennis en vaardigheden, die bij de vorige is opgedaan. De leerstof is samenhangend en geïntegreerd wat terug te zien is in de ondersteunende praktische en theoretische modules. Elke module is verbonden aan studiepunten die aan het eind van semester 1, 2 en 3 een totaal oplevert van 70 studiepunten.

Het 3e semester is gekoppeld aan een oriëntatiereis naar Nederland. De reis duurt 10 (tien) dagen. Verschillende organisaties worden bezocht die zich voornamelijk bezighouden met “Waste Management”, “Innovatie” en “Duurzaamheid”. In de maand juli wordt de studie afgerond door het presenteren van de Master Proeve. Afgestudeerden van dit programma dragen de titel Master of Business Administration (MBA).

Semester 1- Module omschrijving

De onderstaande modules worden ook als modulair onderwijs aangeboden.
 • Commercieel Management: Deze module is erop gericht de student kennis te verschaffen in commercieel management in het perspectief van de samenleving. Dit betekent dat de student meegenomen wordt in een actieve commerciële rol. De module heeft een outside-in benadering voor analyses en keuzes, maar de actiegerichtheid is naar buiten gericht. In deze module krijgt de student actief handvatten ‘to Get Ready for a Sustainable World’.
 • Strategisch Management: De doelstelling van deze module is om de deelnemers inzicht te geven in de belangrijkste denkwijzen met betrekking tot strategisch management. Bovendien zal de deelnemers aan de hand van praktijkopdrachten gevraagd worden om de verschillende opvattingen over strategisch management met de eigen praktijk te confronteren. 
 • Organisatie Management: De module is erop gericht om de student kennis te laten verschaffen op het gebied van organisatistructuur en systemen alsook het uitvoeren van organisatie analyses. 
 • Innovatie Management: De module is erop gericht om de student kennis te laten verschaffen over de verschillende aspecten van het concept innovatie en de strategische relevantie daarvan. 
 • Human Resource en Team Management: De module is erop gericht om de student principes bij te brengen voor het ontwikkelen van HR beleid, het omzetten van organisatiedoelen in resultaten en om optimaal te functioneren binnen een team. 
 • Financieel Management: Deze module is erop gericht de student kennis te verschaffen in Financieel Management. Na het afronden van de module moet de student in staat zijn om met behulp van de opgedane kennis ondersteuning te kunnen verlenen bij bedrijfseconomische- en bedrijfsorganisatorische beslissingen. 
 • New Energy:  De module is erop gericht om de student informatie te verschaffen
  over de verschillende energie vormen, de innovatie op het gebied van energie en de vraagstukken over “New Energy” in Suriname. 
 • Procesmanagement: De module is erop gericht om de student de kennis bij te brengen van procesmanagement. Hoe procesanlayses op te zetten, uit te voeren en deze te verbeteren welke voor een kwalitatief hoge output zorgt in de vorm van producten en diensten. 

Semester 2- Module omschrijving

Semester 2 (Techniek)
september t/m december 2024

Inschrijven voor dit programma

Gerelateerde Programma's

Maak contact met de Program Manager

Anjani Ramdjanamsingh

Program Manager 

MBA in Innovation & Technology

Gerelateerde trainingen & cursussen

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training:

Training info komt gauw.

Deel deze training: