Studeren bij PTC

Instaptoets

Voor wie is de instaptoets?

De instaptoets is bestemd voor studenten die een programma willen volgen bij het PTC, maar een deficiëntie hebben. Hiermee bedoelen we dat de student een vak, dat als voorwaarde is gesteld, niet heeft/niet heeft gehad in het vakkenpakket van de vooropleiding.
Het gaat om de volgende vakken: natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en economie.

Wat is de instaptoets van het PTC?

De instaptoets is bedoeld om de deficiëntie te verhelpen, doordat de student gedurende een periode lessen volgt, gegeven door een PTC docent, en aan het eind van de periode een toets aflegt. De student zal 6 weken, in totaal 24 lesuren per vak, lessen krijgen in het vak/de vakken waarvoor hij/zij zich heeft geregistreerd. Het resultaat van de toets aan het eind van de periode, bepaalt of de student zich verder kan inschrijven voor het programma naar keuze.

Instaptoets collegejaar 2025

  • Registratie periode: 28 juli t/m 11 augustus 2024
  • Start colleges: augustus t/m september 2024
  • Investering: SRD 5870,- per vak