Studeren bij PTC

Student Leven

Studeren bij het Polytechnic College Suriname is veel meer dan alleen je studie. Het PTC is een geweldige plek om studeren te combineren met, persoonlijke ontwikkeling en werken aan je toekomst. Luister naar de ervaring van huidige PTC Studenten.

Het Onderwijssysteem

Het collegejaar begint in januari met een openingscollege in feestelijke sfeer. Het jaar daarvoor, in de periode oktober tot en met december zijn de pre-colleges voor de eerstejaars studenten. Tijdens deze colleges worden extra modules verzorgd om bij te dragen tot een vlotte start van de officiële onderwijsperiode. Denk hierbij aan Moodle instructies, presentatietechnieken enzovoorts. Een collegejaar bij de Bachelor programma’s bestaat uit 4 perioden van 11 weken, waarbij elke onderwijsperiode 8 weken heeft, gevolgd door 1 studievrije week- en een tentamenperiode van 2 -4 weken, afhankelijk van de wijze van toetsing (online/fysiek). Een collegejaar bestaat dus regulier uit 44 onderwijsweken.De onderwijstijden zijn mede afhankelijk van externe factoren. Bijv. tijdens de Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen, waaronder de avondklok van 20.00 uur, was het instituut genoodzaakt de onderwijstijden aan te passen. De reguliere onderwijstijden zijn van 18.00u tot 21.00u en wel van maandag tot en met vrijdag. Indien er wijzigingen zijn in het onderwijssyteem worden deze tijdig gecommuniceerd.

Wil je meer weten over het Studenleven te PTC. Neem contact op !