PTC en T STAR bereiden Megatronics programma voor

Texas Space Technology Applications and Research (T STAR) heeft de intentie om samen te werken met het Polytechnic College (PTC) Suriname- University of Applied Sciences. 

PTC heeft aanvankelijk T STAR  benaderd voor het opzetten van een certificaatprogramma Mechatronica, maar  tijdens discussies is besloten deze samenwerking uit te breiden.

De intentie is nu om naast een certificaat programma te zorgen voor meer continuering, waarbij de student ook de mogelijkheid heeft een Associate  of een bachelor of Applied Science-graad in Mechatronica te behalen.

T STAR heeft verschillende instituten en houdt zich ook bezig met het betrekken van studenten bij STEMcarrièregebieden. 

Via het T STAR Public Private Academic (PPA)-partnerschap hebben zij meer dan 150 senior-studenten betrokken bij het produceren van prototypes voor NASA en NASA-aannemers. De projecten varieerden van verkenningsmogelijkheden zoals GPS-tracking, LiDAR-mapping, beeldopname, spraakcommunicatie en vele andere oplossingen.

T STAR heeft studenten betrokken bij STEM-activiteiten via hun STEM Robotics Camps. Hierbij is gebruik gemaakt van  de robotkit van het Integrated System for Technology Education Program in Robotics (iSTEPR). De iSTEPR-kits bieden studenten een inleiding tot mechatronica, in het bijzonder robotica. Al meer dan 500 studenten hebben hieraan deelgenomen.

Het Polytechnic College’s multi-level Mechatronics programma zal de Surinaamse studenten in de gelegenheid stellen om mechanische, elektrische, computer-, besturings- en communicatievaardigheden te verwerven.  Deze zijn nodig om bij te dragen aan de huidige en toekomstige behoeften aan vaardigheden binnen de olie- en gassector. Daarnaast zijn deze vaardigheden ook belangrijk voor Surinaamse werknemers op instapniveau in mijnbouw, productie- en andere industriële sectoren, met als doel technologische voetafdruk van Suriname in Zuid-Amerika en wereldwijd uit te breiden. 

Om een uitgebreid implementatieplan op te stellen zijn T STAR en het PTC nu opzoek naar financiering voor de voltooiing van de initiële technische planning en dataverzameling in het veld.

Met deze samenwerking zullen niet alleen onderwijsdoelen van het PTC bereikt worden, maar meer nog ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd voor Surinaamse werknemers en ondernemers.