Hack-O-Topia

HACKATHON OVER SLIMME EN DUURZAME LANDBOUW

ACHTERGROND INFORMATIE

PTC is verheugd aan te kondigen dat zij gastheer zal zijn van de “Hack-O-Topia AgriTech 2023”, een evenement dat gericht is op het bevorderen van innovatie en creativiteit op het gebied van landbouw.

We nodigen alle studenten, docenten en innovators/ondernemers uit die een passie hebben voor IoT, landbouw en geïnteresseerd zijn in het vinden van oplossingen voor de huidige uitdagingen in de industrie, om deel te nemen aan dit spannende evenement. Door deel te nemen krijgen studenten niet alleen de kans om hun vaardigheden te demonstreren, maar ook om een betekenisvolle impact te hebben door innovatieve ideeën te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de vooruitgang van de landbouwsector.

Maak je dus klaar en registreer nu voor de HACK-O-TOPIA AGRITECH 2023! Smart farming: het gebruik van ICT-innovaties in de landbouwsector. We kijken vol verwachting uit naar jouw deelname aan Hack-O-Topia Agritech 2023!

Verbeteren van de duurzaamheid, productiviteit en winstgevendheid van de landbouw
De agrifoodsector staat voor een reeks uitdagingen: hoe kunnen we mensen op boerderijen en landbouwvelden veilig houden? Hoe kunnen we de arbeidskloof dichten? En hoe kan landbouwtechnologie deze problemen oplossen?

 

Er is meer dan ooit vraag naar innovatieve en duurzame technologieen om de afgenomen beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten aan te pakken en tegelijkertijd de precisie in landbouwproductie systemen te verbeteren.

Hack-O-Topia AgriTech 2023 daagt innovators over de hele wereld uit om een technologie hacks uit te voeren die de meest urgente problemen van de (moderne) landbouw kan oplossen, waarbij de winnende oplossingen de ondersteuning, het mentorschap en de faciliteiten krijgen die nodig zijn om van idee naar realiteit te gaan.

Wat is het doel van Hack-O-Topia Agritech 2023?

Hack-O-Topia Agritech 2023 is bedoeld om studenten, faculteiten en/of ondernemers/innovators de kans te bieden om hun innovatieve benaderingen en technologische oplossingen te demonstreren om slimme en duurzame landbouwpraktijken in Suriname te promoten. De Hack-O-Topia AgriTech is ontworpen om niet alleen problemen op te lossen, maar ook een verbinding en gesprek tussen onze landelijke en stedelijke gemeenschappen mogelijk te maken.

Verder zal dit initiatief van PTC in samenwerking met verschillende actoren fungeren als een katalysator om de leermogelijkheden, innovativiteit, inzetbaarheid en ondernemersaandrijving in de landbouw en geallieerde sector te verbeteren. Dit evenement is tevens bedoeld om deelnemers uit te nodigen en aan te moedigen om met innovatieve en kant-en-klare oplossingen voor de probleemstelling te komen. De deelnemers presenteren een efficiënte en duurzame oplossing door middel van technologie en bestuurlijke tussenkomst voor opkomende uitdagingen op lokaal en/of nationaal niveau. Vee, landbouw, bosbouw en voedselkwaliteit zijn de belangrijkste thema’s voor dit evenement. 

Hoe ziet de hackathon (dagen) eruit?

Dit evenement zal in twee fasen plaatsvinden. In de eerste fase zullen teams een idee concept indienen op hun probleemstelling. De concept idee (idea definition) mag niet langer zijn dan 500 woorden. Het moet expliciet zijn en moet een titel, rechtvaardiging, methodologie, potentiële impact, technologische en  economische haalbaarheid en conclusie hebben.

Na de screening worden de geselecteerde deelnemers op de hoogte gebracht om hun oplossing (product/praktijken) voor de probleemstelling (offline/online/hybride modus) te presenteren aan de expertcommissie in de tweede fase. Voor de presentatie en discussie wordt ongeveer 15 minuten tijd uitgetrokken.

De presentatie moet gericht zijn op innovativiteit, mark behoefte, schaalbaarheid, technische en economische haalbaarheid, budget vereiste, ontwikkelingsstadium en mogelijke effecten enz. van de oplossing (product/praktijk). Het recht om inzendingen in elk stadium van dit evenement te weigeren, blijft bij de organisatoren als er tegenstrijdigheden zijn. De uiteindelijke beslissing(en) van de jury zullen voor iedereen aanvaardbaar zijn en geen enkel bezwaar tegen hun beslissing(en) zal worden geaccepteerd.

Moet ik technische kennis hebben?   

Nee hoor! Je werkt in een team, dus kunnen jouw teamleaden ondersteunen op basis van hun talenten. Een hackathon is juist een goede gelegenheid om in een informele setting van anderen te leren en te kijken welke technieken en tools ze gebruiken. Als je het slim aanpakt zorg je voor een goed en gediversiveerd team waarbij een ieders talent kan uitblinken en aanbod komt. Denk aan een codeur, een innovator of entrepreneur, een marketingbewust persoon, een student met een achtergrond in agronomie of agri-business management, een presenter, een project-ontwikkelaar, een deskundige m.b.t. de probleemstelling op agrarisch gebied, etc.

WORKSHOP OVERZICHT

  • Workshop Intro: IoT & Ideation (opening day)
  • Workshop I: IoT Recap & Embedded programming 1
  • Workshop II: Embedded programming 2
  • Workshop III: Embedded programming 2
  • Workshop IV: Front-end programming 1
  • Workshop V: Front-end programming 2
  • Workshop VI: IoT Full Stack setup / Raspberry Pi / Arduino
  • Workshop VII: Building Prototype + progress reviews + pitching training
  • Workshop VIII: Building Prototype + reviews + Business Canvass review
  • Workshop IX: Building Prototype + progress reviews + final pitching training

Zo kun je ons bereiken:
CBRET : E-mail: hackathon@ptc.edu.sr | Mobielnummer: +597 8470710 | Leysweg 94A