Studiefinanciering NOB BANK weer mogelijk

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is weer in staat om uit het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) nieuwe studieleningen te verstrekken aan studenten van het universitair en hoger beroepsonderwijs.

Hoe vraag ik een NOB financiering aan voor een studie aan het PTC, University of Applied Sciences?

  1. Vul het online inschrijfformulier in
  2. Kies in het formulier voor de optie” NOB financiering” (vraag 36).
  3. Mail, binnen 2 weken na het invullen van het inschrijfformulier, de vereiste documenten naar de afdeling Finance: finance@ptc.edu.sr

Vereiste documenten:

1.Origineel bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister (CBB uittreksel)

2.Origineel bewijs van bezit van de Surinaamse nationaliteit (CBB nationaliteitsverklaring)

3.Kleurenkopie identiteitsbewijs

4.Kopie familieboek of gezinsuittreksel

5.Recent bewijs waarop het bankrekeningnummer van de student is vermeld (dagafschrift of stortingsbewijs)

6.Overzicht studieresultaten (indien van toepassing)

7.(Her-)inschrijfbewijs

8.Werkgeversverklaring en salarisslip (indien aanvrager werkende is)

9.Stukken van de borg (wettelijke vertegenwoordiger en/of derde):

– Origineel bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister (CBB uittreksel)

– Origineel bewijs van bezit van de Surinaamse nationaliteit (CBB nationaliteitsverklaring)

– Kleurenkopie identiteitsbewijs

– Werkgeversverklaring/KKF-uittreksel (indien eigen onderneming)

– Salarisslip/Inkomstenstaat (indien eigen onderneming)

– Kopie geldige verblijfsvergunning voor ingezetenschap (indien borg niet beschikt over de Surinaamse nationaliteit).

*Indien de student minderjarig (jonger dan 21jr) is behoort de student, ongeacht of iemand anders de medeschuldenaar (borg) is, de bovenstaande stukken van de wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of verzorgers) ook te overleggen.

*Indien de student gehuwd is, behoort de student, ongeacht of iemand anders medeschuldenaar (borg) is of als de student werkende is ook stukken van de echtgeno(o)t(e) te overleggen. Dus naast de stukken van de medeschuldenaar(borg) dienen in dit geval de stukken van de echtgeno(o)t(e) bij gevoegd te worden. 

Note: zonder de benodigde stukken kan de aanvraag voor financiering niet ingediend worden. 

Voor meer informatie, bezoek de website van De NOB BANK N.V.: https://fss.nobsuriname.com/

Vragen? Mail met finance@ptc.edu.sr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *