PTC overhandigt veiligheidsdocument aan president Santokhi

GFC NIEUWSREDACTIE- Robby Holband, directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), heeft een document inzake integrale veiligheid in Suriname overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi.

In het document zijn hiaten in het veiligheidsgebeuren in Suriname opgenomen en voorstellen aangedragen om zo Suriname veiliger te maken.

 

Het integrale veiligheidsgeschrift vloeit voort uit het programma Integrale Veiligheid die het PTC samen met partners aan het ontwikkelen is. Alle aspecten die te maken hebben met een vorm van veiligheid te land, in de lucht en op water komen aan de orde in het document.

“Enkele aspecten zijn veiligheid op grensposten, tegen cybercrime en corruptie, alsook veiligheid in voedsel en gezondheid”, geeft directeur Holband aan.

De handhaving van de regelgeving en wetten inzake veiligheid is ook als aandachtspunt opgenomen. Het verkeersongeval op de brug medio december 2021 is een duidelijk voorbeeld van niet nageleefde regelgeving.

 

In het document wordt veiligheid in zijn totaliteit bekeken, waarbij alle aspecten gelijktijdig worden versterkt. “Het was een immens job om het document te schrijven; hoe met de verschillende aspecten van veiligheid om te gaan en deze mee te nemen in het geheel”, benadrukt Holband.

Er is gewerkt met kader van verschillende ministeries, welke zichtbaar is in het geschrift. Daartegenover is door digitalisering van wetten op de website van het parlement heel snel informatie boven water gehaald.

De directeur spreekt de hoop uit dat de informatie een bijdrage kan leveren om de veiligheid in Suriname te versterken. PTC gaat verder met de partners het programma Integrale Veiligheid introduceren in Suriname.

Er zijn plannen om het programma binnen het PTC te verzorgen en in februari start de training manbeveiliging.