Wereld Meteorologische Dag

Wereld Meteorologische Dag

Wereld Meteorologische Dag vindt elk jaar plaats op 23 maart en herdenkt de inwerkingtreding op 23 maart 1950 van het Verdrag tot oprichting van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het toont de essentiële bijdrage van de Nationale Meteorologische en Hydrologische Diensten (NMHS) aan de veiligheid en het welzijn van de samenleving en wordt gevierd met activiteiten over de hele wereld. De thema’s die voor Wereld Meteorologische Dag zijn gekozen, weerspiegelen actuele thema’s op het gebied van weer, klimaat of water.

De topprioriteit van de WMO is het beschermen van levens- en bestaansmiddelen tegen weers, klimaat- en waterextremen.

Het thema van Wereld Meteorologische Dag 2022 is “Early Warning and Early Action”. Vroegtijdige waarschuwing en vroege actie: hydrometeorologische en klimaatinformatie voor rampenrisicovermindering

Het viert de grote prestaties van nationale meteorologische en hydrologische diensten op het gebied van verbeterde systemen voor vroegtijdige waarschuwing. Het benadrukt ook het cruciale werk van de gemeenschap ter vermindering van rampenrisico’s en om ervoor te zorgen dat deze vroege waarschuwingen leiden tot vroegtijdige actie.

Maar we kunnen niet zelfgenoegzaam zijn. We staan voor veel uitdagingen, vooral om ervoor te zorgen dat vroege waarschuwingen de meest kwetsbaren bereiken en degenen die het meest nodig hebben.

Klimaatverandering is al goed zichtbaar door extremer weer in alle delen van de wereld. We zien meer intense hittegolven en droogte en bosbranden. We hebben meer waterdamp in de atmosfeer, wat leidt tot extreme regenval en dodelijke overstromingen. De opwarming van de oceaan voedt krachtigere tropische stormen. De stijgende zeespiegel vergroot de effecten.

We verwachten dat deze negatieve trend zich voortzet. De concentraties aan broeikasgassen bevinden zich op recordniveaus. Het smelten van gletsjers en de zeespiegelstijging zijn verontrustend.

Naast mitigatie van klimaatverandering is adaptatie een topprioriteit. Vroegtijdige waarschuwingssystemen zijn een krachtige manier om je aan te passen.

Vorig jaar publiceerde de WMO een rapport over rampenstatistieken van de afgelopen 50 jaar. Daaruit bleek dat er meer dan 11 000 rampen waren die verband hielden met weers-, klimaat- en watergerelateerde gevaren, bijna gelijk aan één ramp per dag. Er waren 2 miljoen doden – of 115 per dag.

Het aantal rampen is de afgelopen 50 jaar vervijfvoudigd. En de economische kosten zijn gestegen.

Maar het goede nieuws is dat het aantal slachtoffers drastisch is gedaald. Supercomputers, satellieten en vooruitgang in de wetenschap hebben de nauwkeurigheid van onze voorspellingen enorm vergroot. Waarschuwingen voor mobiele telefoons en weer-apps kunnen zelfs afgelegen gebieden bereiken.

WMO promoot op impact gebaseerde voorspellingen van wat het weer zal zijn en wat het zal doen. Dat is nodig om de paraatheid en vroege actie van verschillende gebruikers- en klantgroepen, die afhankelijk zijn van het weer, te vergroten.

Maar er moet nog veel meer gebeuren. Slechts de helft van de 193 leden van de WMO beschikt over systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor meerdere gevaren. Er is ook een grote behoefte om de op impact gebaseerde voorspellingsvaardigheden van een groot deel van de leden te verbeteren.

Er zijn ernstige hiaten in de weer- en hydrologische waarnemingsnetwerken. De WMO heeft daarom een financieringsmechanisme gecreëerd dat bekend staat als SOFF (The Systematic Observation Financing Facility) om investeringen in het basisobservatiesysteem te stimuleren en hiaten in de gegevens op te vullen.

WMO is een uitvoerende partner in het Climate Risk and Early Warning Systems Initiative (CREWS), dat veerkracht opbouwt bij kwetsbare landen en gemeenschappen.

WMO leidt een nieuwe water- en klimaatcoalitie om meer aandacht te besteden aan watergerelateerde gevaren en tekorten. Er zij zeer succesvolle programma’s en projecten op het gebied van tropische cyclonen, kustoverstromingen, overstromingen en droogte.

In Genève zijn krachten gebundeld met het UN Office for Disaster Risk Reduction om een kenniscentrum te vormen op het gebied van klimaatverandering en rampen.

WMO heeft een ondersteuningsmechanisme ontwikkeld om betrouwbare en gezaghebbende informatie te verstrekken aan de humanitaire organisaties van de VN; dit om de humanitaire hulp voor en na een weergerelateerde ramp te kunnen optimaliseren. Er wordt samengewerkt met financieringsinstellingen zoals de Wereldbank, Europese Unie, UNDP, Green Climate Fund, om meer geld toe te kennen aan vroegtijdige waarschuwingsdiensten en om de duurzaamheid van de investeringen te waarborgen.

En natuurlijk zet WMO zich in voor de internationale agenda voor 2030 voor klimaatactie, duurzame ontwikkeling en vermindering van rampenrisico’s.

De visie van de WMO is dat we tegen 2030 een wereld zien waarin alle landen, vooral de meest kwetsbare, veerkrachtiger zijn tegen de sociaaleconomische gevolgen van extreem weer, klimaat, water en andere milieugebeurtenissen.

Vroegtijdige waarschuwingen werken. Ze moeten voor iedereen werken. Ze moeten leiden tot vroegtijdige actie.

Geschreven door

Truus Warsodikromo

Docent bij de studie Hydrology & Meteorology