PTC tekent overeenkomst met Wegenautoriteit Suriname en In De Kiem

De directeur van PTC- University of Applied Science, Robby G. Holband heeft op donderdag 14 april 2022 afzonderlijk een overeenkomst getekend met de directeur van Wegenautoriteit Suriname (WA), Shoenanda Gopalrai en de vertegenwoordigers van In De Kiem, Henry Hennep en Ronald van Houdt.

De samenwerkingsovereenkomst met Wegenautoriteit houdt o.a. in dat PTC studenten de gelegenheid krijgen om d.m.v. stage onderzoekingen doen naar actuele problemen die voorkomen in de praktijk.

PTC directeur, Robby G. Holband, geeft aan dat PTC studenten zodanig worden opgeleid om direct na de studie aan de slag te kunnen in de samenleving; het onderwijsinstituut is praktijk- en competentiegericht. Om in die samenleving optimaal te kunnen functioneren binnen hun deskundigheid moeten zij weten wat er in de desbetreffende sector afspeelt alsook de verschillende uitdagingen. Wegenautoriteit Shoenanda Golparai spreekt van een win-win situatie en kijkt enthousiast uit naar deze samenwerking.

Het agrarisch faciliterend bedrijf, In de Kiem is geen onbekende van het PTC. In de Kiem heeft in het verleden Agronomy studenten geacomodeerd met stage plekken, field trips en donaties.

Het doel van deze samenwerking is o.a. gericht om samen bewustwording te creëren over het belang van de agrarische sector, zodat vooral jongeren zich zullen inzetten om de agrarische sector tot ontwikkeling te brengen. “Het streven is om gezamenlijk met de PTC studenten te kunnen werken aan de teelt kwaliteit, het verbeteren van de productie en dienstverlening in de agrarische sector en dat we die samen kunnen optrekken”  stelt directeur Holband.

In de Kiem manager, Ronald van Houdt heeft reeds een aantal onderwerpen klaar staan waaraan PTC studenten kunnen werken z.a. bodemonderzoek, duurzaam omgaan met groenten en schooltuinen.

PTC directeur Robby G. Holband en In de Kiem directeur Henry Hennep

PTC directeur Robby G. Holband en Wegenautoriteit Suriname directeur Shoenanda Gopalrai