Eerste drie LVV medewerkers afgestudeerd van de studie APHT

Op 13 oktober j.l. zijn de eerste drie personeelsleden van het ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij (LVV) afgestudeerd van de bachelor studie Animal Production & Health Technology (APHT) bij het PTC- University of Applied Sciences.
De drie afgestudeerden zijn Dalaney Ronopawiro, Charleen Djamin en Rosaya Kamit.

Op verzoek van het ministerie van LVV is er op 11 augustus 2017 een overeenkomst getekend met het PTC met betrekking tot de studie APHT. In totaal hebben 11 LVV medewerkers en 8 particulieren zich op gegeven voor deze studie. LVV heeft jarenlang een groot tekort aan Animal Health Assistants gehad. Deze veeteeltdeskundigen zijn breed opgeleide personen die hun bijdrage leveren aan het veeteeltbeleid in het land door de benodigde veterinaire zorg, – volksgezondheid en veeteelt voorlichting te bieden. Een afgestudeerde van de studie APHT kan onder andere op effectieve en efficiënte wijze activiteiten binnen veebedrijven uitvoeren en beheren, veeteelt technische praktijken uitvoeren, veeregistratie en data beheren, vastleggen, analyseren en interpreteren. Verder kan de APHT professional veehouders trainen en assisteren in het toepassen van moderne veeteelttechnieken.

Het PTC biedt beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau aan voor alle sectoren binnen de samenleving. Het verstevigen en verbeteren van de marktpositie van het Surinaams bedrijfsleven door bekwaam kader af te leveren is voor het PTC zeer belangrijk.

Vanwege het confidentieel karakter van de onderzoekingen waren er geen bekendmakingen geplaatst en kan er niet over het onderwerp uitgewijd worden.