Bezoek Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap R. Dijkgraaf en Onderwijsminister H. Ori

De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Robbert Dijkgraaf en Onderwijsminister Henry Ori hebben op 9 juni 2023 een werkbezoek gebracht aan het PTC. Naast de ministers was ook de Nederlandse Ambassadeur Henk van der Zwan aanwezig.

Tijdens dit bezoek werd onder andere gesproken over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en behoud van talent in Suriname. In Suriname is veel behoefte aan technisch opgeleide vakdeskundigen. Stages en kortdurende uitwisselingen met Nederland kunnen een goede manier zijn om werkervaring en praktische vaardigheden op te doen. Tegelijkertijd moeten opleidingen ook aansluiten op de arbeidsmarkt.

PTC directeur, Robby G. Holband geeft een korte presentatie over de ontwikkelingen, uitdagingen en toekomstvisie van het PTC.

Foto- links: Naast de ministers was ook de Nederlandse Ambassadeur Henk van der Zwan aanwezig.