Studiebeurzen op het PTC – University of Applied Sciences

Op donderdag 10 augustus 2023 zijn de Stichting FATUM Social Foundation en het PTC een samenwerking aangegaan om studiebeurzen via het FATUM Scholarship Programme te bieden aan twee jonge Surinamers die voldoen aan de criteria.
Het PTC zal studenten voordragen die aan de criteria voldoen; zo zal er gelet worden op goede studieprestaties van studenten alsmede extra-curriculaire activiteiten en het financieel onvermogen van de student om in de kosten van de studie te voldoen.
 
Een commissie bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van het PTC en de Stichting FATUM Social Foundation zal vervolgens de studenten selecteren die voor de studiebeurzen in aanmerking komen.
De studiekosten van deze studenten komen voor de duur van 3 jaren volledig voor rekening van de Stichting FATUM Social Foundation.

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaansjubileum van FATUM in 2022 werd de Stichting FATUM Social Foundation opgericht om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en samenleving. Het FATUM Scholarship Programme is een van de programma’s van de Stichting FATUM Social Foundation waarmee in 2023 studiebeurzen en aangeboden worden om studenten te ondersteunen bij het bekostigen van hun studie. Deze beurzen zijn bedoeld om financiële hulp te bieden aan studenten die uitblinken in hun studieprestaties, maar moeite hebben met het betalen van de studiekosten.