HackO-Topia

Ven02 behaald eerste plek bij PTC-University of Applied Sciences / IT-Core
HackO-Topia.

Ven02 behaald eerste plek bij PTC-University of Applied Sciences / IT-Core
HackO-Topia

Tijdens de Hack-O-Topia op zondag 8 november j.l. hebben 18 teams, elk binnen vijf minuten,
hun eindontwerp gepresenteerd aan een achttal juryleden.

De participanten konden kiezen uit vier thema’s t.w.
1. het bevorderen van effectieve en praktische oplossingen om achtergestelde
    bevolkingsgroepen te ondersteunen;
2. de economie nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de risico’s van verspreiding van het
    COVID-19 virus verkleinen;
3. de gezondheidszorg voor iedereen versterken en tegelijkertijd het leven van
    gezondheidswerkers verbeteren; en
4. de verspreiding van desinformatie en fraude tegengaan en tegelijkertijd de dialoog
    uitbreiden om kritische informatie op tijd beschikbaar te stellen


De winnende groep, bestaande uit Sherally Dompig, Haripersad Keshav, Doekhi Shanika en
Brahmadin Varun, heeft de eerste plek kunnen behalen met een ademhalingstoestel/-app
genaamd Ven02. Ven02 is een draagbaar ademhalingstoestel voor de behandeling van o.a.
COVID-19 patiënten met (ernstige) ademhalingsproblemen. De patiënt kan het apparaat d.m.v.
de bijbehorende app zelf thuis bedienen. Hiermee kan de toenemende druk op de ICU- afdeling verminderen en worden er levens gered. Zowel het toestel als de app zijn eigen ontwerp van de groep en zeer gebruikersvriendelijk.


Op de tweede plaatst staat de groep met de app Med Delivery, bestaande uit Xaviera Ommel,
Shreja Bansing, Dino Karijoredjo, Jair Riedewald en Renuka Khoenkhoen. Met deze app kunnen klanten een recept of bestelling bij een apotheek indienen. Waarna de medicijnen geleverd worden voor de klant. Het rondrijden om te zoeken naar medicamenten hoeft dan niet meer.


De derde plaats van de Hack-O-Topia is behaald door de groep met de app JepiDeh! Het doel
van deze app is om personen met depressie en ‘anxiety’ online deskundige begeleiding te bieden om noodlottige gevolgen als suïcide te kunnen voorkomen. De ontwikkelaars van deze
app zijn Rajiv Gunputsing, Daniel dos Ramos, Geryen dos Ramos en Kevin Gobin.
Naast de top drie zijn er ook twee speciale prijzen uitgereikt aan groepen wiens ontwerp de
meeste potentie heeft voor economische groei. Deze zijn uitgereikt aan de ontwikkelaars van
CareerHub en PCR Managementsystem. CareerHub van Girish Oemrawsingh, Xavier Kiba, Jimmy Kharpatoe en Keith Atmodimedjo is een app dat het zoeken van een geschikte vacature of stageplek vergemakkelijkt. Terwijl de PCR Managementsystem van Dean Pawiroredjo, Banwarie Ritesh, Mahadew Yogesh, Rasidin Denzel en Shivan Bhagwandin een systeem is waarbinnen personen die een PCR test hebben afgenomen middels een app gemakkelijk en snel hun resultaat bekijken.


De jury van PTC-University of Applied Sciences / IT-Core Hack-O-Topia bestond uit Julie Sundar (Codettes Foundation), Theo Boosma (IT-Core Suriname), Kamlesh Ganesh (de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), Rafiq Naushad Sohorab-Ali Ilahi (ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Prewien Ramadhin (deputy director eGovernment bij het kabinet van de president), Djina Bergraaf – Sanchit (Infotrans Caribbean Suriname), Stanley M. Tilak (PTC Dean college of Technology) en als ere jury de First Lady, Melissa Santokhi-Seenacherry.


Dit was de eerste keer dat het Polytechnic College (PTC-University of Applied Sciences) de
HackO-Topia heeft georganiseerd met ondersteuning van IT-Core die o.a. de studenten heeft
begeleid door het heel proces. Het organiseren van de HACK-O-TOPIA is een van de activiteiten die het PTC in het kader van het ontwikkelen en introduceren van de 3 nieuwe ICT-specialisaties heeft uitgevoerd. Mede dankzij de ICT sector en financiële ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB LAB) is het PTC-University of Applied Sciences instaat de specialisaties Data Science, Robotics en Artificial Intelligence te ontwikkelen. In het collegejaar 2022 zullen studenten al modulen volgen van de specialisatie Data Science.

In februari 2022 volgt de HACK-O-MATION, waarbij studenten nogmaals de gelegenheid krijgen hun creatieve ontwerpen te tonen. 

2e plaats- Med Delivery. De First Lady met de groepsleden: Xaviera Ommel, Shreja Bansing, Dino Karijoredjo, Jair Riedewald en Renuka Khoenkhoen
3e plaast- JepiDeh! De First Lady met de groepsleden: Rajiv Gunputsing, Daniel dos Ramos, Geryen dos Ramos en Kevin Gobin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *