PTC Jubileum Congres

Reeds in 1993 werd erover gesproken en geschreven; “Naar een Polytechnic College in Suriname” was de titel van een uitvoeringsnota van de Surinaamse regering. Hierin was geconstateerd dat Suriname in sociaaleconomisch opzicht in een minder goede positie verkeerde en dat er moedige besluiten moesten worden genomen om daarin verandering te brengen. Het antwoord hierop: goed gekwalificeerd personeel op diverse niveaus; adequate scholing is een noodzaak. De ontwikkeling van een Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs werd een essentie en de oprichting van het Polytechnic College Suriname werd een feit op 21 februari 1997. 

Het PTC is een stichting met 9 bestuursleden, die verschillende sectoren vertegenwoordigen namelijk: het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdekUS). Met deze samenstelling in het bestuur kan het PTC goed inspelen op maatschappelijke issues die een onderwijsstrategie behoeven. Onze onderwijsprogramma’s zijn daarom praktisch en marktgericht.

Bij de oprichting  zijn er doelen opgenomen voor het instituut, die als volgt luiden:

 • middels technische  en  natuurtechnische opleidingen voldoende  kader op te  leiden of te doen opleiden voor leidinggevende  en hogere kader functies.
 • een mogelijkheid te bieden voor tweede  kans technisch en natuurtechnisch onderwijs  aan  midden en hoger kader in onze samenleving.
 • een mogelijkheid te bieden  aan bij het  arbeidsproces betrokken  hoger kader,  kennis  en vaardigheden  te actualiseren  en aan  te passen aan  nieuwe inzichten  en technologieën.
 • het bevorderen  c.q. verzorgen van opleidingen  tot docenten in de technische en natuurtechnische  wetenschappen.

Het PTC bestaat intussen 25 jaar en ervaart enorme uitdagingen om haar doelen te bereiken. Enkele van deze uitdagingen zijn reeds in de inleiding genoemd. Om deze bespreekbaar te maken, teneinde te komen tot integrale en duurzame strategieën, zal het PTC een onderwijs congres organiseren. 

Een duurzame en structurele aanpak vraagt een integrale benadering. De doelen, voordelen en impact van hoger beroepsonderwijs zijn t.b.v. de totale samenleving. Tegen het einde van haar jubileumjaar wil het PTC een congres organiseren, waarbij nationale en internationale deskundigen vanuit hun werkveld inzichten kunnen delen over hoe het Hoger beroepsonderwijs spannend te maken.

Het doel is om uiteindelijk te komen tot breed gedragen uitgangspunten en gezamenlijke inzichten omtrent het stimuleren van Hoger beroepsonderwijs.

We willen uiteindelijk bereiken dat het Hoger beroepsonderwijs spannend is/ wordt gemaakt:

 • aantrekkelijk voor studerenden;
 • een aanwinst voor werknemers;
 • en een pilaar voor de ontwikkeling van het land.

Een driedaags congres met het thema: is hoger beroepsonderwijs wel spannend? Dit thema zal vanuit 4 invalshoeken (onderdelen van het congres) worden bekeken namelijk:

 1. het onderwijs, nationaal en internationaal
 2. de economie, inclusief ondernemerschap
 3. het nationaal beleid, kaders en randvoorwaarden
 4. de werknemer of toekomstige werknemer

Onze gastsprekers zijn benaderd vanuit onze nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Datum: 3, 4 en 5 november 2022                                                                        

Tijd: 9.00-15.00 uur                                                                                                      

Locatie: PTC hoofdkantoor, Slangenhoutstraat 99a

Registreer voor deelname via: https://forms.gle/cs5SsYtZvR1fvaoa8